Wskaźnik dobrobytu - KS Service
+
KSSERVICE

Wskaźnik dobrobytu

Wskaźnik dobrobytu
17/02/2017

Wskaźnik dobrobytu

Najnowszedoniesienia mówią o sporym wzroście wskaźnika dobrobytu. Odbicieod ostatnich, gorszych miesięcy, pozwala porównać obecne wyniki dowartości z sierpnia ubiegłego roku.

Dobrobyt

Zekonomicznego punktu widzenia, dobrobyt to stan wysokiego poziomuzaspokojenia różnorodnych potrzeb, zarówno tych bytowych, jak ikulturowych, społeczeństwa lub jednostki. Wykładnikiem tego,uważanym za najważniejszy, jest produkt narodowy brutto na jednegomieszkańca kraju.

Miernikdobrobytu ekonomicznego

Miernikdobrobytu ekonomicznego (MEW) szacuje pieniężny poziom dobrobytu.By wyliczyć MEW należy zacząć od podziału PKB na trzy elementy,a następnie określić elementy uważane za korzyści. Podział PKBto wydatki konsumpcyjne, wydatki inwestycyjne i wydatkiinstrumentalne. Elementy korzystne to wielkość usług wytwarzanychprzez dobra kapitałowe, wartość czasu wolnego, szacowana wielkośćpracy w gospodarstwie domowym i wycena pozytywnych efektówzewnętrznych.

Miernikkrajowego dobrobytu

Miernikkrajowego dobrobytu jest zmodyfikowaną wersją MEW. Miernik czystegodobrobytu służy do pieniężnego szacunku poziomu dobrobytu.

Luty2017

BiuroInwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) podało wysokość wskaźnikadobrobytu, który wzrósł w lutym bieżącego roku o blisko 2,6 pktm/m. Mimo pozytywnych doniesień należy zachować powściągliwośćw ocenie wzrostu. Raport mówi o konsekwencji skoku liczbypracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9pracowników, co jest główną przyczyną skoku. Przez podniesieniestawki godzinowej wzrosła liczba pracowników zatrudnionych na umowęcywilną.

Mimowyników porównywalnych do sierpnia ubiegłego roku należy liczyćsię z możliwością spadku wskaźnika w najbliższych miesiącach.Spowodować to może wzrost cen, które obniżają siłę nabywczągospodarstw domowych.

Przeczytaj  Sytuacja szkolnictwa wyższego w kontekście studiujących obcokrajowców