Edit Content

O nas

Jesteśmy profesjonalną agencją zatrudnienia KS Service, specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu rekrutacji, doradztwa zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Znajdziesz Nas w Szczecinie, Łodzi i Poznaniu

Dane kontaktowe

Wspólne rozliczenie z małżonkiem opłacalne w Polskim Ładzie

Wspólne rozliczenie z małżonkiem opłacalne w Polskim Ładzie

Okazuje się, iż zmiany podatkowe wprowadzone w życie w ramach programu gospodarczego Polski Ład są korzystne dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie. Oszczędności podatkowe dla nich mogą być bowiem całkiem duże.

Jakie przywileje daje program Polski Ład wspólnie rozliczającym się małżonkom?

Generalnie małżonkowie mogą nie tylko dwukrotnie odliczyć od PIT kwotę wolną od podatku (czyli po 1 stycznia bieżącego roku kwotę 30.000 zł dla każdego), lecz również dwukrotnie skorzystają z ulgi dla klasy średniej.

Niewątpliwie również wspólne opodatkowanie pozwoli lepiej zarabiającemu małżonkowi uniknąć opodatkowania dochodów według wyższej, 32%-owej skali podatkowej. Poza tym nie bez znaczenia jest również i to, że rodziny wychowujące co najmniej 4 dzieci skorzystać mogą z tak zwanej ulgi 4+, czyli nowego zwolnienia podatkowego zapisanego w art. 21 ust. 1 pkt. 153 ustawy o PIT.

Jak zauważa Renata Bartak, oszczędności mogą być szczególnie duże, gdy jeden ze współmałżonków nie uzyskuje dochodów.

Generalnie reforma podatkowa wprowadzona została na podstawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym z dnia 29 października 2021 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm., zwanej programem Polski Ład). W ramach znaczących zmian wyróżnić w tym kontekście należy:

  • podwyższenie kwoty dochodów objętych stawką 17% do 120.000 zł
  • podwyższenie kwoty wolnej od podatku do kwoty 30.000 zł

Zgodnie z wprowadzonym zmianami wspólne rozliczenie z małżonkiem jest obecnie również możliwe wówczas, gdy związek małżeński zawarty został w trakcie roku podatkowego i trwał do jego zakończenia. Tym samym oznacza to, na co zwraca uwagę Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton, iż oszczędności podatkowe wynikające z reformy podatkowej Polskiego Ładu przysługiwać będą nawet osobom, które zawrą związek małżeński 31 grudnia 2022 roku.

Co jest podstawą tak dużych preferencji podatkowych dla małżonków?

Generalnie największy zysk podatkowy dla wspólnie rozliczających się małżonków wynika już chociażby z nowych kwot ulg w przypadku zasad, które określają art. 6 ust. 2 i art. 6 ust. 3 ustawy o PIT, czyli z przepisów, których Polski Ład nie zmienił.

Przepisy pozwalają małżonkom, decydującym się na wspólne rozliczenie, najpierw obliczyć swoje dochody odrębnie (pomniejszając przychody o składki ZUS, koszty uzyskania przychodów i ulgi), a następnie odliczyć kwoty ewentualnych preferencji do dochodu, zsumować uzyskane dochody, podzielić wynik na 2 i pomnożyć prze odpowiednią stawkę podatkową (17% lub 32%) oraz pomniejszyć o kwotę wolną od podatku (5.100 zł rocznie).

I tak wyliczony podatek należy pomnożyć przez dwa. Wyliczony w ten sposób podatek będzie na pewno znacząco niższy niż gdyby każdy z małżonków rozliczał się osobno. Jak podkreśla Renata Bartak, wspólne rozliczanie się z małżonkiem będzie szczególnie korzystne dla tych małżonków, gdy jeden z małżonków nie uzyskuje żadnych dochodów. Jeżeli natomiast dochody jednego z małżonków wyniosą przynajmniej 6500 zł miesięcznie, to można będzie odzyskać całą kwotę zmniejszającą podatek, czyli 5.100 zł. Przy dochodach mniejszych do odzyskania będzie zapłacony w ciągu roku podatek PIT.

Przy dochodach wyższych korzyści ze wspólnego opodatkowania również rosną, jednak zyski nie są dostępne dla każdego. Należy bowiem pamiętać, iż zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy o PIT możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem nie przysługuje, gdy choć jeden z małżonków rozlicza się według 19%-owej stawki liniowej lub opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zatem warto pod tym kątem rozważyć zmianę formy opodatkowania, a czas na zmianę decyzji upływa z dniem 21 lutego bieżącego roku.

Jakie jeszcze zyski czekają małżonków przy wspólnym opodatkowaniu?

Niewątpliwie kolejnym bonusem dla małżonków jest ulga dla klasy średniej, stosowana dla przychodów rocznych w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł. Owa ulga wynika z art. 26 ust. 4a ustawy o PIT i jej celem jest zrekompensowanie podatnikom uzyskującym przychody z działalności gospodarczej brak możliwości odliczania składki zdrowotnej.

W swej interpretacji odnośnie owej ulgi dla klasy średniej przedstawiciele resortu finansów twierdzą, iż małżonkowie mogą podwójnie skorzystać z tej preferencji, nawet jeżeli jeden z nich nie osiągnął żadnych dochodów.

Jak zatem tłumaczy Małgorzata Samborska, jeżeli jeden z małżonków osiąga roczne przychody na poziomie 150.000 zł, a drugi na poziomie 50.000 zł, to rozliczając się odrębnie, żadne z nich nie ma prawa do ulgi dla klasy średniej. Jeżeli jednak rozliczą się wspólnie, wówczas mogą z owej ulgi skorzystać.

Z kolei w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie osiągnie żadnego przychodu, nie będzie miał od czego odliczyć ulgi dla klasy średniej. Jeżeli jednak drugi z małżonków przekroczy górny pułap owej ulgi, to wspólne rozliczenie pozwoli skorzystać z preferencji przynajmniej jemu.

Małgorzata Samborska podkreśla jednak, iż korzystanie z ulgi dla klasy średniej liczone dla połowy sumy łącznych przychodów małżonków, nie jest korzystane dla wszystkich małżonków. Jeżeli bowiem jeden z małżonków osiąga roczne przychody na poziomie 200.000 zł, a drugi z małżonków na poziomie 100.000 zł, wówczas skorzystanie z preferencji w zeznaniu rocznym będzie nieopłacalne. Połowa sumy łącznych przychodów wyniesie bowiem 150.000 zł i wówczas żaden z małżonków nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej. Jednak nawet i wówczas tacy małżonkowie zachowają prawo do wspólnego rozliczenia i uwzględnienia w zeznaniu rocznym jednej ulgi liczonej od przychodów jednego z małżonków od kwoty 100.000 zł.

Jeszcze inną istotną preferencją dla wspólnie rozliczających się małżonków jest rozwiązanie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT, czyli preferencja dla rodziców wychowujących przynajmniej 4 dzieci. Otóż zgodnie z ową preferencją tacy rodzice mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego do łącznej kwoty 85.528 zł na każdego z małżonków.

Podsumowując, po wejściu w życie przepisów reformy podatkowej pod nazwą Polski Ład okazuje się, iż zdecydowanie bardziej opłaca się obecnie wspólne opodatkowanie małżonków. Takie osoby nie tylko bowiem mogą dwukrotnie odliczyć od PIT kwotę wolną od podatku, lecz również dwukrotnie skorzystać mogą z ulgi dla klasy średniej. Ważną zmianą jest też to, iż obecnie, by móc wspólnie rozliczać się z małżonkiem, można zawrzeć związek małżeński w trakcie trwania roku podatkowego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *