Wywiad z Andrzejem Kulpą, prezesem zarządu Agencji Zatrudnienia KS Service - KS Service
+
KSSERVICE

Wywiad z Andrzejem Kulpą, prezesem zarządu Agencji Zatrudnienia KS Service

Wywiad z Andrzejem Kulpą, prezesem zarządu Agencji Zatrudnienia KS Service
15/09/2016

Wywiad z Andrzejem Kulpą, prezesem zarządu Agencji Zatrudnienia KS Service

Agencja zatrudnienia KS Service istnieje na rynku już od 2006 r. Czy mógłby Pan przybliżyć w jakich branżach się specjalizujecie i gdzie dokładnie działacie?

Jesteśmy agencją, która specjalizuje się w obszarze rekrutacji i selekcji personelu zarówno na stanowiska związane z zarządzaniem organizacją, stanowiska specjalistyczne, w tym dla sektora IT, finansowego, pracowników centrów usług wspólnych ze znajomością języków obcych. Oferujemy również usługę użyczenia pracowników tymczasowych. W obszarze pracy tymczasowej skupiamy się nie tylko na pozyskiwaniu pracowników w Polsce, ale również pracowników z Ukrainy. Jako jedna z nielicznych agencji zatrudnienia działających w Polsce, celem zagwarantowania transparentności i wysokiej jakości usług zgodnej z polskimi standardami, 2 lata temu podjęliśmy decyzję o otworzeniu na Ukrainie naszej spółki-córki, która od ponad roku skutecznie pozyskuje dla nas pracowników zarówno bez kwalifikacji, jak i wykwalifikowanych. Na terenie Ukrainy pozyskujemy również pracowników dla branży IT oraz centrów usług wspólnych ze znajomością języków obcych (w tym np. najbardziej poszukiwanych kandydatów znających jęz. niemiecki na poziomie zaawansowanym). Nasze usługi świadczmy poprzez ogólnopolską sieć oddziałów. Wśród naszych klientów największą grupę stanowią firmy produkcyjne oraz logistyczne.

W zależności od branży różne są wymagania dotyczące pracowników. Czy istnieje jednak pracownik idealny? Czym powinien się charakteryzować?

Idealny pracownik to taki, który jest właściwą osobą, na właściwym miejscu, o właściwym czasie. Dlatego też ważnym jest, aby przed procesem pozyskiwania pracowników konsultant odpowiedzialny za proces rekrutacji dokładnie zapoznał się ze specyfiką organizacji, jej potrzebami jako całości oraz tymi dotyczącymi stanowiska pracy, na które jest prowadzony proces rekrutacji. Idealny pracownik to taki, który posiada możliwie najbardziej dopasowane kwalifikacje wymagane na danym stanowisku pracy oraz cechy osobowościowe wymagane do możliwie najlepszego wykonywania swoich obowiązków. Istnieje jednak pewien stały zestaw cech osobowościowych, które pojawiają się praktycznie w każdym procesie rekrutacji. Należą do nich: zaangażowanie, sumienność, dokładność, punktualność, odpowiedzialność.

Przeczytaj  Nie mam konta w banku, a pracodawca stanowczo tego żąda…

Coraz częściej zwraca się uwagę na to, że w Polsce mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. W jakich branżach/ dziedzinach jest największy popyt na pracowników – kogo się poszukuje, gdzie brakuje wykwalifikowanych specjalistów, a komu z kolei trudniej jest obecnie znaleźć pracę? Jakie są przewidywania na rynku pracy?

Przeprowadziliśmy ostatnio analizę perspektyw rozwoju rynku pracy do roku 2026. Są to ogólnie dostępne dane dotyczące demografii, jej struktury, tendencji w obszarze edukacji, itp. Wyniki jednoznacznie wskazują, iż najbliższe 10 lat będzie charakteryzować się przyspieszeniem dynamiki zmian polegającej na spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym. Przy uwzględnieniu czynników edukacyjnych będzie można natomiast zaobserwować bardzo niepokojące zjawisko: olbrzymi spadek liczby osób w wieku produkcyjnym z wykształceniem do średniego włącznie przy jednoczesnym wzroście liczby osób z wykształceniem wyższym. Jeżeli dodamy do tego znaczne ograniczenie edukacji na poziomie zawodowym, to możemy spodziewać się silnego pogłębienia deficytu pracowników fizycznych praktycznie we wszystkich branżach. Największych problemów mogą spodziewać się firmy z branż o niskiej wartości dodanej produkcji lub usług oraz tych, które w znacznej mierze polegają na pracy specjalistów, takich jak np. spawacz. W obszarze pracowników „white collars” od lat utrzymuje się deficyt specjalistów IT oraz pracowników z wykształceniem wyższym technicznym. Problem ze znalezieniem pracy będą mieć natomiast ci, którzy uzyskali lub uzyskają wykształcenie wyższe humanistyczne, za wyjątkiem osób, które płynnie znają języki obce (inne niż język angielski) i będą szukać pracy w dynamicznie rozrastających się centrach usług wspólnych.

Jak nadchodzące zmiany prawne w przepisach dot. działalności agencji zatrudnienia oraz delegowania pracowników za granicę wpłyną na działalność agencji zatrudnienia?

Zmiany te wpłyną bardzo pozytywnie na działalność tych agencji, które swoją strategię działania opierają na transparentności oraz legalności funkcjonowania rozumianej jako działanie zgodne z ustawą o pracy tymczasowej, kodeksu pracy, a w przypadku pracowników delegowanych za granicę zgodnie z przepisami prawa pracy kraju do którego następuje delegacja. Obecnie w Polsce mamy często do czynienia z sytuacją, kiedy agencje pracy świadczą swoje usługi (zwłaszcza przy usłudze użyczania pracowników z Ukrainy) z naruszeniem zasady równego traktowania – mam tutaj na myśli zastosowanie niższego wynagrodzenia za pracę, zastępstwo umów o pracę umowami cywilno-prawnymi, wprowadzeniem zapisów o karach finansowych za porzucenie pracy. Wprowadzane zmiany zarówno w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych spowodują penalizację tego typu działań. Rewolucją będzie wprowadzenie zasady współodpowiedzialności pracodawcy-użytkownika za działania Agencji Pracy, mechanizm anulowania pozwoleń na pracę (w tym tych na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy), zakazu udzielania pozwoleń na pracę dla podmiotów naruszających przepisy wcześniej wymienionych ustaw oraz wysokie kary finansowe dla pracodawców-użytkowników i Agencji. Z pewnością zmiany te pozwolą ucywilizować polski rynek pracy tymczasowej.

Przeczytaj  Nowe uprawnienia dla związków zawodowych

Rozmawiała: Beata Kaźmierczak AHK Polska

Źródło: http://ahk.pl/