Wzrost wynagrodzeń w Polsce - KS Service
+
KSSERVICE

Wzrost wynagrodzeń w Polsce

Wzrost wynagrodzeń w Polsce
28/11/2017

Wzrost wynagrodzeń w Polsce

Zgodnie z danymi podanymi przez Główny Urząd Statystyczny przeciętne wynagrodzenie w październiku tego roku w sektorze przedsiębiorstw znacznie wzrosło.

Dane przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny dotyczą przedsiębiorstw w Polsce, które zatrudniają powyżej 9 osób. Mimo, że nie obejmuje to całego rynku, stanowi około 60 procent wszystkich pracowników w kraju. Już w II kwartale roku 2017 odnotowano wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 5,0 procent w ujęciu rocznym. Przeciętne wynagrodzenie według GUS wyniosło w tamtym czasie 4220,69 złotych brutto. W październiku tego roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 7,4 procent w ujęciu rocznym i wyniosło 4574,40 złotych brutto.  Warto zaznaczyć, że jest to najlepszy wynik od 8 lat.

Domniemane przyczyny

Rosną płace Polaków i zatrudnienie, ale na rynku brakuje wykwalifikowanych pracowników. Firmy mają coraz większe problemy ze znalezieniem odpowiednich ludzi na konkretne stanowiska. To zaskakująca tendencja, gdzie płaca rośnie wraz ze spadkiem liczby wykwalifikowanej kadry. Ekonomiście Banku Ochrony Środowiska twierdzą, że wpływ na zaskakująco dobre wyniki w październiku może mieć:

– górnictwo, gdzie podwyższyło się tempo wzrostu dynamiki płac

– efekt sezonowy, czyli więcej dni roboczych w październiku, co poskutkowało wyższym wynagrodzeniem za dni nadprogramowe

– przyspieszenie dynamiki wzrostu wynagrodzeń, w sposób dalszy i cykliczny, wzrost płac w handlu i usługach

Kolejne dane

Na stronie GUS 18 grudnia 2017 roku opublikowane zostanie obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 roku. Wnioskując na podstawie ciągłości zmian poprzednich miesięcy można spodziewać się kolejnego rekordu ostatnich lat. Dane napawają optymizmem.

Przeczytaj  Zasiłek chorobowy dla zatrudnionego pracującego na akord