Zawód? Call center - KS Service
+
KSSERVICE

Zawód? Call center

Zawód? Call center
25/11/2016

Zawód? Call center

Rosną szanse na to, że już wkrótce w szkołach zawodowych możemy doczekać klas o profilu „call center”.

Polskie Stowarzyszenie Marketingu złożyło wniosek o zawodowe kształcenie telemarketerów. Wiąże się on z dużym zapotrzebowaniem na rynku pracy na tego typu pracowników. Ministerstwo Rozwoju pozytywnie zaopiniowało projekt. W najbliższym czasie, po jeszcze jednym opracowaniu ze strony PSM, zostanie przesłany do Ministerstwa Edukacji Narodowej, od którego będzie zależeć decyzja czy pomysł otrzyma możliwość zaistnienia.

Na razie spotyka się on z bardzo skrajnym opiniami. Zwolennicy przekonują, że umiejętności wyniesione z zaproponowanej klasy nie będą ograniczać się wyłącznie do call center, ale mogą być przydatne w wielu innych zawodach. Szczególnie w tych, które wymagać będą bardzo dobrego opanowania sztuki oratorskiej. Na kierunku uczyć ma się sposobów przekazywania treści, prezentowania oferty, sprawnego rozwiązywania problemów z przeróżnych branży, a także komunikacji interpersonalnej skupiającej się wokół identyfikowania potrzeb grup docelowych czy pracy z wymagającym, trudnym klientem.

Przeciwnicy twierdzą, że praca w call center jest przede wszystkim dla młodych, mało doświadczonych osób, które w trakcie pełnienia swoich obowiązków uczą się nowych umiejętności. Nie jest to też praca na całe życie, a raczej na krótki etap kariery zawodowej. Nie ma więc potrzeby tworzyć nowych klas, skoro do pracy jako telemarketer nie wymaga się zbyt wysokich kwalifikacji. Oburzeni dodają, że jeszcze bardziej utrudni to start osobom tuż po ukończonych szkołach, którzy będą na straconej pozycji przy absolwentach kierunku „call center”. Pojawiają się też głosy, że skoro uczeni mają być telemarketerzy, to dlaczego nie stworzyć osobnych klas dla sprzedawców, woźnych, tapicerów, operatorów wózków widłowych, a także wielu, wielu innych popularnych zawodów…     

Czy na fali tak odmiennych od siebie opinii jest szansa, że rzeczywiście projekt wejdzie w życie? Na razie wiadomo jedynie, że po zakończeniu edukacji absolwenci uzyskaliby tytuł technika.

Przeczytaj  Ułatwienia w zakresie pracy dla cudzoziemców jako kamień milowy KPO