Zawody deficytowe i nadwyżkowe 2017 - KS Service
+
KSSERVICE

Zawody deficytowe i nadwyżkowe 2017

Zawody deficytowe i nadwyżkowe 2017
16/10/2017

Zawody deficytowe i nadwyżkowe 2017

Barometr zawodów jest jednoroczną prognozą sytuacji na rynku pracy. Charakter badania jest jakościowy i dzięki odpowiedzi na szereg pytań pozwala zakwalifikować dany zawód do jednej z trzech kategorii.

Podczas badania eksperci dokładnie analizują każdy zawód, rozważając jego pozycję na rynku pacy, przewidywania na najbliższy czas oraz aspekty społeczne i polityczne. Na tej podstawie powstaje tabela z przypisaniem każdego zawodu do jednej z trzech grup – zawodów deficytowych, zawodów zrównoważonych oraz zawodów nadwyżkowych. Zawody deficytowe to te, w których poszukiwanie pracy nie powinno stanowić problemu, ponieważ jest na nie duże zapotrzebowanie przy niewielkiej licznie wykwalifikowanych pracowników. Zawody zrównoważone to grupa, gdzie liczba ofert pracy jest podobna do liczby odpowiednio wykwalifikowanych osób, oznacza to zrównoważenie popytu i podaży. Zawody nadwyżkowe są grupą, gdzie znalezienie pracy może stwarzać problem, ponieważ niskie zapotrzebowanie występuje równocześnie z dużą liczbą osób spełniających wymagania do podjęcia pracy.

Na podstawie danych Barometru Zawodów łatwiej zrozumieć swoją pozycję na rynku pracy i możliwości manewru w jej obszarze. Z jednej strony daje poczucie pewności i możliwość negocjacji o lepsze warunki pracy, a z drugiej pozwala docenić stabilne zatrudnienie. Dlatego, jak znalezienie swojego zawodu wśród zrównoważonych nie wnosi nic szczególnego do życia, tak pozycja wśród zawodów deficytowych lub nadwyżkowych może już sporo zmienić.

Zawody deficytowe na I półrocze 2017 roku według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy

Nazwa grupy elementarnej, uszeregowane od najmniejszej wartości wskaźnika dostępności ofert pracy:

– projektanci aplikacji sieciowych i multimediów

– pośrednicy pracy i zatrudnienia

– lekarze weterynarii specjaliści

– analitycy systemów komputerowych

– specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

– pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

– pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowanych

Przeczytaj  Wzrost płac w ochronie zdrowia

– pracownicy przygotowujący posiłki typy fast food

– robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

– projektanci i administratorzy baz danych

– kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych

– kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowanych

– pracownicy świadczący usługi na ulicach

– specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnej)

– agencji i administratorzy nieruchomości

– doradcy finansowi i inwestycyjni

– operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

– technicy sieci internetowych

– technicy archiwiści i pokrewni

– operatorzy maszyn do szycia

– lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)

– magazynierzy i pokrewni

– kierowcy operatorzy wózków jezdniowych

– kierownicy do spraw finansowych

– przedstawiciele handlowi

– specjaliści do spraw sieci komputerowych

– agenci sprzedaży bezpośredniej

– kierownicy do spraw produkcji przemysłowej

– układacze towarów na półkach

– robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

– pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

– inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

Zawody nadwyżkowe na I półrocze 2017 roku według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy

Nazwa grupy elementarnej, uszeregowane od najmniejszej wartości wskaźnika dostępności ofert pracy:

– sprzedawcy na targowiskach i bazarach

Na potrzeby badania w barometrze stworzono kwalifikację zawodów, co oznacza, że grupy zawodów mogą odbiegać od przedstawionych w monitoringu. Zawody niewymienione wśród deficytowych i nadwyżkowych znalazły się w grupie zawodów zrównoważonych.

Podejście do kwalifikacji

Barometr Zawodów 2017 jest kwalifikacją w skali kraju, co oznacza, że w danym województwie wyniki mogą być odmienne. W skrajnych przypadkach zawód może przeskoczyć z grupy nadwyżkowej do deficytowej i odwrotnie. Przed podjęciem kroków uwzględniających badanie warto sprawdzić sytuację w swoim województwie i nie działać pochopnie.