Zmiany dla pracowników tymczasowych

1 czerwca 2017 roku w życie wchodzi ustawa z 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz niektórych ustaw. Zmianie ulega ustawa z 9 lipca 2003 roku o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

Zmiany w ustawie mają na celu większą dbałość o prawa pracowników tymczasowych oraz uporządkowanie rynku pracy tymczasowej. Głównym problemem jest nadużywanie przez firmy długiego zatrudniania pracowników tymczasowych wraz z brakiem przestrzegania ich podstawowych praw pracowniczych.

Najważniejsze zamiany

Lista poprawek, które nowa ustawa nakłada za starą, jest długa. Postanowiliśmy przedstawić najistotniejsze zmiany, które dotyczą największej liczby zainteresowanych.

Zmienione zostają zasady limitu zatrudnienia, które regulują czas, podczas którego pracodawca może korzystać z pracy pracownika tymczasowego. W okresie obejmującym 36 następujących po sobie miesięcy agencja pracy tymczasowej wysyła pracownika do wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Co istotne, nawet w przypadku zmiany agencji pracy przez pracownika, zasady nie ulegają zmianie.

Pracodawca nie może zlecać pracownikowi tymczasowemu tego samego rodzaju pracy, którą wcześniej wykonywał pracownik, zatrudniony na stałe, przez 3 ostatnie miesiące. Pracownik taki został zwolniony z przyczyn niezależnych od pracodawcy. Ocenie ma podlegać rodzaj pracy a nie stanowisko, które zajmował zwalniany pracownik.

W celu likwidacji procesu nieprzekazywania informacji przyszłemu pracownikowi o wynagrodzeniu, ustawa znajduje nowe rozwiązanie. Pracodawca jest zobowiązany do przedstawienia agencji pracy tymczasowej do wglądu treści regulacji wewnętrznych. Mają one wykazać wynagrodzenia pracowników i być przekazywane na wniosek agencji. Dokumenty te agencja przedstawia pracownikowi przed zawarciem umowy o pracę.

Nowe zasady wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy mają na celu traktowanie pracownika tymczasowego przez pracodawcę, na zbliżonych warunkach, co pracowników ze stałą umową. Wyliczając wysokość wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy należy podzielić wynagrodzenie wypłacane pracownikowi przez 3 miesiące za pracę na rzecz tego samego pracodawcy przez liczbę godzin, podczas który wykonywał on swoją pracę. Wynik należy pomnożyć przez liczbę godzin, które przypadają w czasie wolnym od pracy.

Szersza ochrona pracowników tymczasowych dotyczy również wysokości grzywny, która zostanie nałożona za nieprzestrzeganie praw pracowniczych. Jej wysokość to od 1000 do 30000 złotych.

Kontrola

Wraz z wejściem ustawy w życie spory obowiązek spadnie na marszałków województw. To właśnie im przypadnie rola kontroli, czy dana firma przestrzega limitu trwania pracy tymczasowej. Zgodnie z projektem ustawy raz na kwartał powinny być przeprowadzane kontrole przedsiębiorstw. Marszałkowie będą sprawdzać wypłacalność, czyli terminowe opłacanie obowiązkowych składek ZUS, z tytułu ubezpieczenie społecznego za pracowników pracy tymczasowej.

Zainteresował Cię temat zatrudnienia pracowników tymczasowych? Więcej na naszej stronie - http://ksservice.pl/pracodawca/pracownicy-tymczasowi