Sprawowanie nad kimś zwierzchnictwa to często bardzo niewdzięczna rola. Będąc szefem warto wyjść naprzeciw swoim pracownikom i zastanowić się, czy nie jest się typowym, nielubianym pracodawcą. Z racji samej pozycji, szef/dyrektor to osoba, którą należy szanować i przestrzegać jej poleceń. Jego decyzja jest najważniejsza, reprezentuje swoją firmę i zarządza pracownikami. Innym czytaj dalej...

Umowa o pracę jest czynnością prawną, polegającą na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracodawcę i pracownika. W zgodzie z tym czytaj dalej...

Assesment Center staje się coraz bardziej popularną formą prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Polega na zaproszeniu naraz kilku kandydatów, którzy mają wspólnie czytaj dalej...

Sposób w jaki rekrutuje się kandydatów z pokolenia Milenium powinien zostać zmodyfikowany. Rekrutacja to ciężki orzech do zgryzienia. Wydaje się czytaj dalej...

Negatywne postępowanie pracodawcy wobec pracownika, złośliwość i uporczywość w naruszaniu praw podwładnego, to wskaźniki czynu zabronionego. Aby złe zachowanie przełożonego czytaj dalej...