Pracodawca nie wydał ci świadectwa pracy, mimo że pilnie je potrzebowałeś? Nie martw się, prawo stoi po twojej stronie – możliwe że otrzymasz z tego tytułu odszkodowanie. Tę kwestię warunkuje 99. artykuł Kodeksu pracy. Według niego pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę, w skutek niewydania w terminie czytaj dalej...

Każdy pracownik ma prawo wiedzieć w jaki sposób zostało naliczone jego wynagrodzenie. Pracodawca nie musi jednak dokumentować tego w wykazie czytaj dalej...

Pracownik młodociany, czyli osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat, może liczyć na specjalne traktowanie na rynku czytaj dalej...

W drodze do pracy zdarzył ci się wypadek? Nie wiesz co robić? Czy coś ci się z tego tytułu może czytaj dalej...

Budowanie marki pracodawcy to w dobie malejącej bezrobocia, niezwykle istotna kwestia. To dzięki odpowiedniemu employer brandingu zwiększa się przywiązanie pracobiorcy czytaj dalej...