1 czerwca 2017 roku w życie wchodzi ustawa z 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz niektórych ustaw. Zmianie ulega ustawa z 9 lipca 2003 roku o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Zmiany w ustawie mają na celu większą dbałość o prawa pracowników tymczasowych oraz uporządkowanie rynku czytaj dalej...

Nowy projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej narzuca obowiązek wskazywania okresu wykonywania pracy tymczasowej w świadectwie pracy. Wchodzi czytaj dalej...

Jak wiemy, już od kilku lat funkcjonuje w Polsce przepis zakazujący palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych - w tym czytaj dalej...

Początek maja przyniósł kolejne zmiany dla kobiet w ciąży i karmiących - zaktualizowany został wykaz prac zabronionych ze względu na czytaj dalej...

Minęły już ponad cztery miesiące 2017 roku, więc liczba wolnych od pracy, świątecznych dni, zdążyła już się skurczyć. Mimo to czytaj dalej...