Od 2017 roku wysokość współczynnika urlopowego, który służy do wyliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wynosi 20,83. Zgodnie z Kodeksem pracy urlop wypoczynkowy jest świadczeniem, którego pracownik nie może się zrzec. To samo tyczy się roszczeń z jego tytułu. Za każdą cześć urlopu, która nie została wykorzystana, przysługuje mu czytaj dalej...

Od 1 marca tego roku świadczenie wypłacane co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom niezdolnym do pracy jest wyższe niż czytaj dalej...

Brytyjski tygodnik „The Economist”, co roku publikuje wyniki badań odnoszących się do równouprawnienia na rynku pracy. Z „Indeksu szklanego sufitu” ma czytaj dalej...

10 dni temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, który może wiele zmienić w sposobie podchodzenia pracodawców do osób epatujących czytaj dalej...

Do bardzo interesujących informacji dotarł „Dziennik Gazeta Prawna”. Rząd pracuje nad systemem zachęty do tego, aby osoby, które osiągną wiek czytaj dalej...