Portal bankier.pl na podstawie danych pracuj.pl przeanalizował ogłoszenia o pracę, które pojawiły się w 2016 roku. Wynika z nich, że głównymi specjalizacjami, w których poszukiwano pracobiorców były: handel i sprzedaż, a następnie finanse, bankowość i ubezpieczenia. 23% wszystkich ogłoszeń opublikowanych na pracuj.pl dotyczyły pracy w handlu. Następnie były to bankowość czytaj dalej...

Bardzo interesujący raport w ubiegłym roku zamieścił portal adzuna.pl. Wprawdzie wyniki są z 2016 roku, jednakże w analizowanej materii nic czytaj dalej...

Najnowsza wersja projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, będzie czytaj dalej...

Najnowsze doniesienia mówią o sporym wzroście wskaźnika dobrobytu. Odbicie od ostatnich, gorszych miesięcy, pozwala porównać obecne wyniki do wartości z czytaj dalej...

L-4 to oświadczenie lekarskie potwierdzające, iż nie jesteśmy zdolni do pracy, a także jest podstawą roszczeń o świadczenie chorobowe. Co nam czytaj dalej...