Jaka jest osobista sytuacja materialna Polaków? Jak postrzegają problem ubóstwa? Ile jest w kraju osób ubogich? Co jest wyznacznikiem biedy? CBOS zaprezentował wyniki badania, które jest interesującą odpowiedzią na pytanie w jaki sposób myślimy o tym problemie. Większość Polaków twierdzi, iż zna osoby ubogie. 19% respondentów wskazało, iż jedną lub czytaj dalej...

Rozwiązanie umowy o pracę ma miejsce w następstwie czynności prawnej jednej lub dwóch stron stosunku pracy, za które uważa się czytaj dalej...

Zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu pracy, pracą w godzinach nadliczbowych nazywamy pracę, która jest wykonywana ponad obowiązujące normy czytaj dalej...

Nastąpiła mała zmiana w kwestii informacji podawanych poprzednio przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Według GUS stopa zarejestrowanego bezrobocia czytaj dalej...

Rzadko zdarza się, aby to pracodawca z własnej woli zdecydował się podwyższyć komuś wynagrodzenie. Z reguły, aby to osiągnąć, trzeba czytaj dalej...