+

Informator dla kandydatów z Belgii

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW Z BELGII

Oddelegowanie ma miejscy, gdy zostajesz wysłany do pracy poza granicami Polski, na podstawie umowy kontraktu pomiędzy Agencją Zatrudnienia a Pracodawcą Użytkownikiem.

Twoje wynagrodzenie netto jest uzależnione od wielu czynników, np. urlopów wykorzystanych w danym miesiącu, zwolnień lekarskich, czy od wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Poniżej prezentujemy przykładową kalkulację. Stawka godzinowa: 15 euro brutto = 12,12 euro netto, przy założeniach, że:

  • pracownik wypracował cały miesiąc (168 godzin)
  • nie wystąpiły urlopy, nieobecności czy zwolnienia lekarskie
Średni kurs euro przy naliczaniu wynagrodzeń wynosi 4,30 zł.

Tak - rozliczasz się w Polsce w odpowiednim dla siebie urzędzie skarbowym. Opłacane są również składki ZUS zarówno przez pracodawcę jak i pracownika.

Z podatku dochodowego zwolnione są osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. W przypadku pozostałych osób zaliczka na podatek dochodowy w pierwszym progu podatkowym wynosi 17%.

Emerytura zostanie wypłacona z polskiego systemu emerytalnego.

By móc udać się do belgijskiego lekarza powinieneś złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ ze świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa Unii Europejskiej.

Oddelegowanie nie jest równoznaczne z delegacją. Delegacja ma charakter jednorazowy, a przy oddelegowaniu zachodzi stała zmiana miejsca wykonywania pracy na rzecz zagranicznego Pracodawcy Użytkownika.

Tak, po przepracowaniu 6-ciu miesięcy na podstawie umowy z Agencją Zatrudnienia.

Wynagrodzenie będziesz otrzymywać co miesiąc w walucie euro, do 10. dnia każdego miesiąca.

Nie. To Ty decydujesz, na jakie konto zostanie przelane wynagrodzenie. Zalecane jest posiadanie konta w walucie EURO.

Zjazdy do Polski zależą od tego, w jaki sposób wykorzystasz swoje urlopy oraz od Twoich ustaleń z Pracodawcą Użytkownikiem.

Maksymalny czas, w którym możesz pracować za pośrednictwem Agencji, wynosi 24 miesiące. Po tym okresie istnieje konieczność 2-miesięcznej przerwy. Następnie ponowne będziesz mógł nawiązać współpracy z Agencją.

Tak. Po przepracowaniu pierwszego tygodnia możesz ubiegać się o zaliczkę w wysokości do 200 EUR, dwa razy w ciągu pełnego miesiąca kalendarzowego. Zaliczki są wysyłane 15. i 25. dnia miesiąca.

Tak, jeśli wyjedziesz do Belgii własnym samochodem.

Tak.

Agencja pokrywa koszty badania lekarskiego. Agencja wystawi skierowanie i skieruje Cię na badania lekarskie do placówki znajdującej się w pobliżu miejsca Twojego zamieszkania. Może się zdarzyć, że będziesz musiał samodzielnie pokryć koszt badania lekarskiego, który później zostanie zwrócony Ci przez Agencję. W celu zwrotu pieniędzy, oryginał orzeczenia lekarskiego i fakturę powinieneś wysłać pocztą na adres siedziby Agencji.

Oryginał orzeczenia lekarskiego należy przesłać zarówno drogą pocztową na adres Agencji, jak i drogą mailową (skan lub zdjęcie orzeczenia) do osoby prowadzącej rekrutację.

Jesteś zainteresowany współpracą z nami? Zapraszamy do kontaktu!