+

Assessment Centre

Assessment Centre

Twoja przepustka do kariery

Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu w Assessment Centre powinno być dla Ciebie bardzo dobrą nowiną. Stąd często już bliska droga do podjęcia ciekawej i intratnej pracy. Assessment Centre jest bardzo przydatnym standardem stosowanym w procesie rekrutacji. W ramach tego procesu badany jest szereg kompetencji istotnych dla danego stanowiska. Zazwyczaj ma charakter kilkugodzinnego spotkania. Uczestniczy w nim grupa Kandydatów, którzy w wystandaryzowanych warunkach wykonują zadania zespołowe i indywidualne. Poddawane są one ocenie wykwalifikowanych asesorów w oparciu o szczegółowo opracowane wskaźniki i formularze.

Korzyści płynące z uczestnictwa

Możliwość zaprezentowania wszystkich swoich atutów.

Podczas tradycyjnej rozmowy rekrutacyjnej następuje weryfikacja cech i kompetencji Kandydata, których wymaga przyszły pracodawca. W przypadku atrakcyjnej oferty pracy, gdy zainteresowanych jest wielu, o wyborze odpowiedniej osoby decyduje to, jak potencjalni pracownicy wykorzystują swoje mocne strony w praktyce. Jest to dla Ciebie okazja, aby wyróżnić się na tle innych np. zdolnością analitycznego myślenia, odpornością na stres, czy też łatwością zjednywania sobie ludzi. Takie cechy z pewnością zostaną zauważone podczas Assessment Center i pozytywnie wpłyną na ogólny wynik uczestnika.

Poznanie swoich mocnych i słabych stron.

Profesjonalnie przygotowane Assessment Center jest wartościowym doświadczeniem i to niezależnie od wyniku procesu rekrutacyjnego. Asesorzy zobowiązani są udzielenia każdemu z uczestników informacji odnośnie ich indywidualnych wyników oraz szczegółowej oceny prezentowanych przez nich kompetencji. W ramach takiej opinii uwzględnia się atuty danej osoby, a także te obszary nad którymi warto popracować, by zwiększyć swoje kwalifikacje na przyszłej drodze zawodowej. Jest to więc świetna okazja, by się sprawdzić i zdobyć więcej informacji o sobie.

Zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia.

Nie należy oczywiście zapominać o głównym celu dla którego bierzesz udział w Assessment Center. Tego typu spotkanie najczęściej organizowane jest w procesach rekrutacyjnych na specjalistyczne, rozwojowe i nierzadko odpowiedzialne stanowiska. Fakt otrzymania zaproszenia do tego etapu, a tym samym inwestycja pracodawcy w szczegółowe zapoznanie się z daną osobą, świadczy o tym, iż dołączasz do wąskiego grona osób, najlepiej odpowiadających oczekiwaniom naszego Klienta. Ponadto, dobra prezentacja i wysoki wynik uzyskany na Assessment Center otwierają często przed Tobą drogę do innych procesów rekrutacyjnych na pokrewne stanowiska.

Przykładowe zadania, których możesz się spodziewać na Assessment Center

Koszyk zadań – zadanie wykonywane indywidualnie. Polega na symulacji warunków pracy na określonym stanowisku. Jest to test sprawdzający jak działasz pod wpływem dużego natężenia obowiązków, presji czasu oraz wszelkich potencjalnych komplikacji.

Prezentacja – to zadanie sprawdza jak radzisz sobie z występami  przed grupą i czy potrafisz przekazać w przystępny sposób określoną w zadaniu treść.

Przedmiot oceny: znajomość zasad wystąpień publicznych, kultura osobista, umiejętność przekazywania informacji, budowania wypowiedzi, odporność na warunki stresujące.

Dyskusja grupowa – jest to zadanie wykonywane zespołowo. Uczestnicy otrzymują opis prawdopodobnej sytuacji i poddają ją wspólnej dyskusji. Często ich indywidualnie przydzielone cele są odmienne – wtedy następują negocjacje.

Dyskusja często wiąże się z odgrywaniem ról.

Przedmiot oceny: predyspozycje liderskie, umiejętności negocjacyjne, zdolność do współpracy, asertywność, elastyczność, myślenie innowacyjne.

Dowiedz się więcej o Assessment Center – popularnej formie rekrutacji. Jeżeli chcesz zlecić nam przeprowadzenie tego procesu – skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta