+

Przebieg Rekrutacji

Przebieg Rekrutacji

Proces Kandydat KS Service Pracodawca
Złożenie aplikacji w odpowiedzi na interesującą nas ofertę za pomocą formularza

Źródła publikacji ogłoszenia o pracę oraz złożenia aplikacji:

ok-mark.png#asset:161:url
Weryfikacja i selekcja nadesłanych aplikacji pod kątem oczekiwań Pracodawcy ok-mark.png#asset:161:url
Pierwsza telefoniczna weryfikacja Kandydata na podstawie CV ok-mark.png#asset:161:url ok-mark.png#asset:161:url
Spotkanie celem weryfikacji oczekiwań i predyspozycji na wskazane stanowisko ok-mark.png#asset:161:url ok-mark.png#asset:161:url
  • Job samples (analiza próbek prac w obszarze interesującym pracodawcę) w zależności od wymagań stanowiska pracy
  • Zadania / Testy weryfikujące kompetencje miękkie i twarde
  • Testy językowe i psychologiczne w zależności od wymagań stanowiska pracy
ok-mark.png#asset:161:url
Assessment Center ok-mark.png#asset:161:url ok-mark.png#asset:161:url
Analiza Referencji Kandydata ok-mark.png#asset:161:url
Rekomendacja Kandydata do Pracodawcy na podstawie wyników procesu rekrutacji ok-mark.png#asset:161:url
Spotkanie z Pracodawcą ok-mark.png#asset:161:url ok-mark.png#asset:161:url ok-mark.png#asset:161:url
Feedback z wynikiem rekrutacji ok-mark.png#asset:161:url ok-mark.png#asset:161:url

Wskazane wyżej etapy procesu rekrutacji są zależne od specyfiki stanowiska, zatem istotna jest branża, wymagane kompetencje przez pracodawcę. Mogą się nieznacznie różnić kolejnością, ponadto nie zawsze realizowany jest etap Assessment Center czy Job Samples.