Co roku na rynku pracy pojawiają się kolejni, młodzi absolwenci polskich uczelni wyższych, którzy chcieliby zespolić dotychczasową wiedzę z praktyką i doświadczeniem. Aby to nastąpiło, muszą oni najpierw znaleźć odpowiednie zatrudnienie, co wiąże się z udziałem, niekiedy w długim, wieloetapowym procesie rekrutacyjnym. Co zrobić, aby rekruter dostrzegł CV kandydata spośród dziesiątek czytaj dalej...

Znane pracodawcom zatrudniającym pracowników ze Wschodu oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi wraz z początkiem roku 2018 uległo dezaktualizacji. Zastępczo czytaj dalej...

Mamy przyjemność zarekomendować wszystkim Targi Pracy i Kariery 2018, stanowiące część XVI Targów Edukacyjnych ABSOLWENT 2018. Wydarzenie zyska dwie odsłony czytaj dalej...

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych do zjawienia się na Śniadaniu Biznesowym, które odbędzie się 1 marca 2018 r. w godzinach czytaj dalej...

Nazywa ich się pokoleniem lub generacją Z, pokoleniem internetowym, generacją C lub cichym pokoleniem. Mowa o najmłodszym, czwartym, pokoleniu, które czytaj dalej...