Nie sposób dotrzeć na samym szczyt swoich zamierzeń, jeśli po drodze nie trafi się na mądrych ludzi, który staną się mentorami czy kapitalnych współpracowników, którzy swoją merytoryczną pomocą ułatwią ten proces. Praca zespołowa towarzyszy nam nawet wtedy, kiedy nie zaistnieje ona bezpośrednio. Walcz więc w grupie i osiągaj swoje cele czytaj dalej...

Inżynier budownictwa jest tytułem zawodowym, który nadaje się po spełnieniu warunków podanych w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów czytaj dalej...

Miały być niższe, ale ostatecznie skończy się zupełnie inaczej. Decyzja Rady Ministrów w kwestii kwoty wynagrodzenia minimalnego powoduje, iż składki czytaj dalej...

Według opinii większości specjalistów końcówka sezonu prac wakacyjnych miała spowodować, iż stopa bezrobocia za sierpień nie będzie już tak niska czytaj dalej...

Prokurent działa na zasadach prokury, która jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę. Zakres obowiązków prokurenta wynika z przepisów kodeksu cywilnego. Prokurent czytaj dalej...