+

Oferty pracy

Wybierz obszar zawodowy
Wybierz region

Oferty pracy

100 ofert pracy

Wiadomości z rynku pracy

Najnowsze zmiany w kodeksie pracy

Najnowsza wersja nowelizacji kodeksu pracy, która uwzględnia między innymi przepisy unijnej dyrektywy work-life balance, jest przedstawiana przez rządzących jako dobra propozycja dla pracowników, gospodarki i rynku pracy. Pracodawcy jednak mają w tym zakresie nieco odmienne zdanie, widząc tutaj wiele różnych zagrożeń dla funkcjonowania gospodarki. Co zatem jest istotne w kontekście najnowszej nowelizacji kodeksu pracy, wprowadzającej […]

Układy zbiorowe pracy w Polsce i ich perspektywy

Układy zbiorowe pracy w polskiej rzeczywistości niestety nie mają się zbyt dobrze. Generalnie stwierdzić należy wręcz, iż mamy do czynienia z całkowitą ich zapaścią. Poniżej swoje uwagi i zastrzeżenia w tym temacie oraz perspektywy na przyszłość przedstawia dr hab. Łukasz Pisarczyk, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współautor przygotowanej dla Rady Dialogu Społecznego […]

Najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego odnośnie pracodawcy i pracownika

W roku ubiegłym zapadło kilka ważnych i interesujących orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dotyczą one przeróżnych zagadnień z jakimi mierzyć muszą się zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Poniżej znajduje się lista najciekawszych zagadnień w kontekście orzeczeń mających wpływ na zachowanie pracodawców i pracowników podczas ewentualnych spraw sądowych. Czy pracodawca może […]

Zmiana minimalnego wynagrodzenia i konsekwencje dla zleceniobiorców

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia wiąże się pewnymi zmianami odnośnie do zleceniobiorców wykonujących kilka umów jednocześnie. Warto zatem przyjrzeć się w praktyce, jak ta zmiana wpływać będzie na wysokość danin publicznoprawnych ponoszonych przez zleceniobiorców. Co jest zatem istotne w kontekście objęcia ubezpieczeniami społecznymi zleceniobiorców? Generalnie od 1 stycznia bieżącego roku wzrosło miesięcznie minimalne wynagrodzenie za pracę […]