Assessment Center

Agencja Pracy Tymczasowej KS Service znajdzie Ci stałą pracę z możliwościami rozwoju

Assessment Center


Assessment Center - skuteczny sposób na ocenę kandydata.

Assessment Center - to proces, który pozwala na zebranie w wystandaryzowanych warunkach informacji o wiedzy, umiejętnościach i postawach jego uczestników.

Na obiektywizm wyników uzyskanych dzięki tej metodzie wpływają następujące czynniki: różnorodność kryteriów (oceniany jest cały zestaw kompetencji, opisanych za pomocą konkretnych zachowań), różnorodność narzędzi (podczas sesji Assessment Center uczestnicy biorą udział w wielu zadaniach, ćwiczeniach i symulacjach), mnogość ocen (każda kompetencja jest obserwowana i oceniana w kilku różnych zadaniach) oraz mnogość obserwatorów (każdego uczestnika obserwuje jednocześnie kilku doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych asesorów). 

Assessment Center jest uznawany za najskuteczniejszą metodę trafnego przewidywania dopasowania osoby do przyszłego stanowiska pracy.

Assessment Center w headhuntingu