+

Legalizacja pracy Cudzoziemców. Legalizacja pobytu oraz pracy

Szukasz sposobu i formy legalizacji pracy i pobytu Pracowników spoza UE?

Zaufaj naszym specjalistom ds. legalizacji pracy cudzodziemców

Dla naszych Klientów przeprowadzimy audyt pod względem prawnym dokumentów cudzoziemców posiadających lub ubiegających się o zatrudnienie oraz uzyskamy dla Twoich Pracowników:

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudziedziemcowi przez Twoją firmę
Zezwolenie na pracę w Twoim przedsiębiorstwie
Zezwolenie na pobyt i pracę dla Twoich pracowników

Co zapewniamy w ramach usługi legalizacji pracy cudzodziemca:

 • doradztwo w zakresie wyboru właściwej procedury i odpowiedniego rodzaju zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt
 • uzyskanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
 • uzyskanie wszystkich rodzajów zezwoleń na pracę oraz przedłużeń zezwolenia o pracę
 • uzyskanie kart pobytu, w tym także karty stałego pobytu, karty tymczasowego pobytu, karty rezydenta długoterminowego UE oraz niebieskiej karty UE
 • prawidłowe oraz terminowe wypełnienie właściwych wniosków o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt lub/i zezwolenia na pracę, zgodnie z wymogami urzędu i zgodnie z przepisami prawa
 • przejęcie kontaktów z Powiatowymi i Wojewódzkimi Urzędami Pracy oraz Urzędami Wojewódzkimi
 • uzyskania informacji starosty, jeżeli będzie to wymagane
 • przygotowanie dodatkowych dokumentów/oświadczeń w ramach obsługi cudzoziemców
 • pomoc prawną odnośnie wymaganej dokumentacji oraz bieżące wsparcie w procesie uzyskania zezwolenia na pracę
 • wsparcie cudzoziemca w przypadku wezwania do osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu udzielenia wyjaśnień
 • współpraca z tłumaczem przysięgłym i notariuszem, jeżeli występuje taka potrzeba
 • pomoc w uzyskaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)
 • pomoc w uzyskaniu numeru PESEL - w tym numeru PESEL dla obcokrajowców niemieszkających w Polsce
 • inne sprawy związane z pobytem cudzoziemców na terytorium Polski

Dowiedz się więcej o OUTSOURCING KADR I PŁAC

Dowiedz się więcej o rekrutacji pracowników z Ukrainy

Jesteś zainteresowany współpracą z nami w zakresie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców? Skontaktuj się z nami!Rekrutacje StałePracownicy TymczasowiLegalizacja pracyOutsorsing kadr i płacPracownicy z UkrainyOutsorsing zatrudnienia