+

Legalizacja pracy Cudzoziemców

Legalizacja pracy Cudzoziemców

Szukasz sposobu i formy legalizacji pracy i pobytu Pracowników spoza UE?

W ramach usługi przeprowadzamy

Slide
Przeprowadzamy Audyt

Przeprowadzamy audyt możliwości legalizacji pracy i pobytu Cudzoziemca

Slide
Pozyskanie Oświadczenia

Przeprowadzamy proces pozyskania oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Slide
Przeprowadzamy proces pozyskania zezwolenia na pracę w Twoim przedsiębiorstwie

Proponujemy możliwości rozwiązania problemów z nieprawidłowościami

Slide
Uzyskujemy zezwolenia na pracę i pobyt

Przeprowadzamy proces pozyskania zezwolenia na pobyt i pracę dla Twoich Pracowników

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Co dodatkowo zapewniamy w ramach usługi


 • doradztwo w zakresie wyboru właściwej procedury i odpowiedniego rodzaju zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt
 • uzyskanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
 • uzyskanie wszystkich rodzajów zezwoleń na pracę oraz przedłużeń zezwolenia o pracę
 • uzyskanie kart pobytu, w tym także karty stałego pobytu, karty tymczasowego pobytu, karty rezydenta długoterminowego UE oraz niebieskiej karty UE
 • prawidłowe oraz terminowe wypełnienie właściwych wniosków o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt lub/i zezwolenia na pracę, zgodnie z wymogami urzędu i zgodnie z przepisami prawa
 • przejęcie kontaktów z Powiatowymi i Wojewódzkimi Urzędami Pracy oraz Urzędami Wojewódzkimi
 • uzyskania informacji starosty, jeżeli będzie to wymagane
 • przygotowanie dodatkowych dokumentów/oświadczeń w ramach obsługi cudzoziemców
 • pomoc prawną odnośnie wymaganej dokumentacji oraz bieżące wsparcie w procesie uzyskania zezwolenia na pracę
 • wsparcie cudzoziemca w przypadku wezwania do osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu udzielenia wyjaśnień
 • współpraca z tłumaczem przysięgłym i notariuszem, jeżeli występuje taka potrzeba
 • pomoc w uzyskaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)
 • pomoc w uzyskaniu numeru PESEL - w tym numeru PESEL dla obcokrajowców niemieszkających w Polsce
 • inne sprawy związane z pobytem cudzoziemców na terytorium Polski

Dowiedz się więcej o naszej ofercie legalizacji pracy pracowników z Ukrainy dla Twojej firmy!