+

Outsourcing Kadrowo – Płacowy. Usługa zewnętrzna administracji płac dla naszych Klientów

OUTSOURCING KADR I PŁAC

Jest to usługa polegająca na przekazaniu do zewnętrznej firmy procesów związanych z naliczaniem wynagrodzień dla pracowników oraz kosztów około płacowych.

Outsourcing Kadr i Płac obejmuje całościowy proces naliczenia

wynagrodzeń dla pracowników
składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FPiGŚP
zaliczek na podatek dochodowy za pracowników
składek na PFRON oraz PPK
prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej w imieniu Klienta

Dlaczego My?

 • Posiadamy 15 letnie doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń oraz doświadczony zespół kadrowo - płacowy.
 • Posiadamy pełną infrastrukturę pozwalającą na całościowe prowadzenie procesów kadrowo - płacowych.
 • W ramach usługi oferujemy dostęp do platformy pracowniczej oraz menadżerskiej.
 • Zapewniamy elastyczny model współpracy zawsze dostosowany do potrzeb Klienta

Korzyści z Outsorcingu Kadrowo - Płacowego

Brak konieczności utrzymywania działu kadr i płac w strukturze firmy
Brak konieczności posiadania programu kadrowo - płacowego
Całość porcesów kadrowo - płacowych odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy
Przejęcie odpowiedzialności przed urzędami oraz instytucjami
Pełna kontrola nad procesami poprzez klienckie pulpity menadżerskie oraz pracownicze

Czym jest Outsourcing Płac?

W ramach usługi zewnętrzna administracja płac dla naszych Klientów

 • Naliczamy wynagrodzenia z tytułu umów o prace, o dzieło, zlecenie itp. zgodnie z przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania.
 • Naliczanie wynagrodzień za czas choroby oraz zasiłków.
 • Przygotowujemy paczki przelewów wynagrodzeń dla pracowników.
 • Przygotowujemy paczki przelewów zobowiązań do US, ZUS i PFRON.
 • Obsługujemy PPK.
 • Przechowujemy dokumentację pracowniczą oraz płącową.
 • Przygotowujemy raporty dla księgowości.
 • Przygotowujemy sprawodzania oraz raporty dla GUS.
 • Sporządzamy paski płacowe i informacji ZUS dla osoby ubezpieczonej.
 • Reprezentujemy Klienta przed urzędami, organami i instytucjami.
 • Sporządzamy i aktualizujemy karty wynagrodzeń oraz zasiłkowe.
 • Sporządzamy i przesyłamy dokumenty rozliczeniowe i koregujące ZUS.
 • Sporządzamy zestawienie listy płac, oraz raportów wynagrodzeń i kosztów wedle wymaganych kryteriów dla każdego rodzaju wynagrodzeń.
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-11 i PIT-40 oraz przesyłanie do urzędów i podatników.
 • Sporządzamy i przekazujemy deklaracje, korekty i wyjaśnienia do urzędów skarbowych, ZUS i PFRON.
 • Wystawiamy zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu oraz osiągniętych dochodach pracowników.

Czym jest outsourcing kadr?

 • Sporządzamy umowy o pracę, dzieło, zlecenie, kontraktów menedżerskich,
 • Sporządzamy i przesyłamy dokumenty zgłoszeniowe ZUS,
 • Zakładamy i kompleksowo prowadzimy akta osobowe w wersji papierowej lub elektronicznej,
 • Dokonujemy zmian w rejestracji ZUS dotyczących danych personalnych pracowników i pracodawców,
 • Kontrolujemy terminów badań z zakresu medycyny pracy oraz BHP dla pracowników,
 • Pomagamy podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych,
 • Przygotowujemy sprawozdania i raporty statystyczne,
 • Zajmujemy się ewidencjonowaniem i rozliczaniem wykorzystanych urlopów wypoczynkowych oraz innych absencji i przerw w wykonywaniu pracy (urlopy okolicznościowe, bezpłatne, wychowawcze, macierzyńskie, zwolnienia lekarskie i inne),
 • Sporządzamy świadectwa pracy, aneksów, wypowiedzeń umów oraz warunków pracy i płacy, informacji o warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia oraz innych dokumentów personalnych związanych z nawiązaniem, przebiegiem i zakończeniem stosunku pracy,
 • Sporządzamy raporty i zestawienia kadrowe.

Jesteś zainteresowany współpracą z nami w zakresie Outsourcingu Kadr i Płac? Zapraszamy do kontaktu!Rekrutacje StałePracownicy TymczasowiLegalizacja pracyOutsorsing kadr i płacPracownicy z UkrainyOutsorsing zatrudnienia