Try & Hire

Agencja Pracy Tymczasowej KS Service znajdzie Ci stałą pracę z możliwościami rozwoju

Try & Hire


Pewność dobrego wyboru

Nasza usługa Try &  Hire pozwala sprawdzić kompetencje kandydata oraz jego zdolności i cechy charakteru jeszcze przed podjęciem decyzji o stałym zatrudnieniu. Tego typu rozwiązanie zmniejsza ryzyko nietrafnego naboru, obniża koszty, a także skutecznie dynamizuje proces adaptacji pracowników w nowym miejscu pracy. Często, aby poznać się na danej osobie, nie wystarczy rozmowa kwalifikacyjna. Dopiero środowisko pracy i realizacja powierzonych obowiązków pozwala w rzeczywisty sposób zweryfikować wartość danego pracownika.

Korzyści dla obu stron

Oferowana przez nas usługa Try & Hire daje możliwość sprawdzenia się obu stronom. Zarówno Pracodawca jak i Pracownik mogą przetestować wzajemne relacje zawodową przed podpisaniem umowy o pracę bezpośrednio u zatrudniającego. Wszystko odbywa się bez ryzyka oraz czasochłonnych formalności. Do czasu decyzji o zatrudnieniu kandydata na stałe, zatrudnia go nasza agencja i to my przejmujemy wszelkie formalne obowiązki z tym związane. Po stronie naszego Klienta jest jedynie opłacenie należnej pensji.

Na czym polega selekcja wstępna

Naszym zadaniem jest wyszukiwać na rynku najlepszych kandydatów, którzy doskonale wpasują się w nowe środowisko pracy. Pomagają nam w tym nasze doświadczenie i sprawdzone metody rekrutacyjne. Zgłaszający się do nas pracownicy przechodzą selekcję wstępną, podczas której badana jest wiedza, doświadczenie oraz poziom posiadanych kompetencji zawodowych. Doradca personalny określa cechy indywidualne potencjalnego kandydata oraz ocenia, na ile wpisują się one w kulturę organizacyjną Klienta.

Okres próbny bez zbędnych formalności

Po zakończonej rekrutacji wewnętrznej, Agencja Zatrudnienia KS Service deleguje kandydata do pracy tymczasowej u naszego Klienta. Formalnie pracownik pozostaje zatrudniony przez Agencję. Po okresie próbnym Klient – Pracodawca zyskuje prawo do przejęcia pracownika i zatrudnienia go na stałe.

Zatrudniaj bez ryzyka

Dzięki usłudze Try & Hire możesz zatrudniać najlepszych i najbardziej kompetentnych pracowników bez ryzyka nietrafionych decyzji. Wybierając wśród pracowników tymczasowych tych, którzy wpisują się w kulturę pracy Twojej organizacji możesz skompletować zespół najlepszych i doskonale zmotywowanych pracowników. Try & Hire pozwala na dużą rotację i dynamiczne operowanie kadrą. Sporządzane przez nas raporty pozwolą Ci podejmować najbardziej trafne i efektywne decyzje.

Dlaczego warto korzystać z usługi Try & Hire?

  • Łatwiej podjąć wiążącą decyzję o utworzeniu nowego stanowiska pracy
  • Zatrudniasz sprawdzonych pracowników, podnosząc efektywności i ułatwiając rozwój przedsiębiorstwa
  • Weryfikujesz kwalifikacje i umiejętności pracowników przed ich stałym zatrudnieniem
  • Przesuwasz w czasie koszty ponoszone w wyniku tworzenia nowego etatu
  • Minimalizujesz ryzyko nieadekwatnego obsadzenia stanowiska
  • Zwiększasz motywację pracowników tymczasowych dzięki perspektywie zatrudnienia na stałe