Kompleksowa usługa Rekrutacji i Legalizacji

Pracownicy z Ukrainy

Pracownicy z Ukrainy

Potrzebujesz kompleksowej usługi związanej z rekrutacją pracowników z Ukrainy?
W ramach usługi pracy tymczasowej od 2015 roku użyczamy personel z Ukrainy polskim przedsiębiorstwom

Co zyskujesz?

Jak to działa?

1
Wspólnie z Klientem uzgadniamy warunki współpracy
2
Przeprowadzamy kampanie rekrutacyjną
3
Przeprowadzamy proces rekrutacyjny
4
Przedstawiamy Kandydatów Klientowi
5
Użyczamy Klientowi pracowników tymczasowych, którymi zarządza oraz prowadzi dla nich ewidencje czasu pracy
6
Zajmujemy się obsługa kadrową
7
Naliczamy i wypłacamy wynagrodzenia pracownikom

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Natasza

Menager d.s. sprzedaży

natasza.slocinska@ksservice.pl

Dział Handlowy

Poznań

+48 571 243 501

Marzena

Account Manager

marzena.chyza@ksservice.pl

Dział Handlowy

Szczecin

+48 504 119 532

Beata

Specjalista ds. Obsługi Klienta

beata.radosz@ksservice.pl

Dział Handlowy

Szczecin

+48 571 243 500

Dowiedz się więcej o współpracy z nami

Pracownicy z Ukrainy

Użyczamy personel z Ukrainy w oparciu o oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców do 6 miesięcy oraz po upływie tego okresu na podstawie zezwoleń typu A na prace cudzoziemca na terytorium Rzeczyposplitej Polskiej lub na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę.