+

Pracownicy z Ukrainy

Potrzebujesz kompleksowej usługi związanej z rekrutacją pracowników z Ukrainy?
W ramach usługi pracy tymczasowej od 2015 roku użyczamy personel z Ukrainy polskim przedsiębiorstwom

CO NAS WYRÓŻNIA

Pracujemy tylko z klientami, którzy chcą zatrudnić pracowników z Ukrainy na umowę o pracę
Posiadamy Ukraiński certyfikat agencji zatrudnienia
Długofalowo współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami w Polsce w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie
Po zakończeniu okresu pracy przez agencję zatrudnienia, legalizujemy zatrudnienie pracowników z Ukrainy w imieniu i na życzenie Klienta

Użyczamy personel w opraciu o:

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzieziemcowi - do 6 miesięcy

oraz po upływie tego okresu na podstawie:

Zezwoleń typu A na prace cudzoziemca na terytorium Rzeczyposplitej Polskiej lub na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę

DODATKOWE WARIANTY NASZYCH USŁUG

LEGALIZACJA PRACY I POBYTU OBCOKRAJOWCÓW

usługa skierowana dla przedsiębiorstw zainteresowanych przekazaniem procesu legalizacji do wyspecjalizowanego partnera

ONBOARDING PRACOWNIKÓW Z UKRAINY W TWOJEJ FIRMIE

dodatkowa usługa skierowana do przedsiębiorstw chcących skorzystać z asysty naszych specjalistów podczas rozpoczęcia współpracy

ONSITE

usługa skierowana do przedsiębiorstw zaintereoswanych współpracą w zakresie minimum 50 pracowników tymczasowych

Jesteś zainteresowany współpracą z nami w zakresie pracowników z Ukrainy? Skontaktuj się z nami!Rekrutacje StałePracownicy TymczasowiLegalizacja pracyOutsorsing kadr i płacPracownicy z UkrainyOutsorsing zatrudnienia

Rekrutujemy Pracowników z Ukrainy

Zapewniamy pełną obsługę procesu rekrutacji i selekcji Pracowników z Ukrainy. Pozyskanie pracownika ze wschodu przez nasz oddział KS Service Ukraina, oraz polskie oddziały odbywa się w pełnej zgodzie z polskim i ukraińskim prawem.

Legalizujemy pracowników z Ukrainy

To my przeprowadzamy pracowników z Ukrainy przez proces legalizacji ich pracy. Legalizujemy pobytu na podstawie oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca w Urzędzie Pracy, uzyskujemy zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie zatrudnienia w Polsce, uzyskujemy zezwolenie Typu A dla Pracowników w Urzędzie Marszałkowskim.

Nasz zespół rekrutacyjny ds. pracowników z Ukrainy

Nasza kadra to doświadczeni rekruterzy posługujący się językiem ukraińskim, polskim i rosyjskim. Mamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu pracowników z Ukrainy dla polskich Pracodawców.

Model współpracy przy rekrutacji pracowników ze wschodu

Nasza oferta to poszerzenie standardowej oferty pracy tymczasowej o przejęcie przez naszą agencję rekrutacyjną obowiązków związanych z uregulowaniem stosunku pracy Pracowników z Ukrainy. Pracownicy pozostają zatrudnieni w Agencji Zatrudnienia KS Service i na podstawie oddzielnej umowy z naszym partnerem delegowani są do pracy w jego firmie.