Role zespołowe - kim jesteśmy w zespole? - Agencja Zatrudnienia i Agencja Pracy | KS Service
+

Role zespołowe – kim jesteśmy w zespole?

Role zespołowe – kim jesteśmy w zespole?

Poniżej znajdziesz opisy różnych sytuacji, w których być może się znalazłeś, a jeśli nie – to jestem przekonana, że na tyle dobrze siebie znasz, iż potrafisz przewidzieć swoje zachowanie. Określ, jakbyś się zachował – jeśli pośród odpowiedzi nie znajdziesz żadnej, która opisywałabym Ciebie – zaznacz możliwie jej najbliższą. Pamiętaj – nie ma złych i dobrych odpowiedzi, postaraj się być szczery. Poza tym różne typy zadań wymagają różnych predyspozycji, zdolności i umiejętności. Ten test ma służyć samopoznaniu, więc wykorzystaj go, aby dowiedzieć się czegoś o sobie.

Start

Pytanie 1 / 7

Co mogę wnieść do zespołu?

Jeżeli mam jakąś wadę pracy zespołowej, to prawdopodobnie byłoby nią to, że:

Kiedy współpracuję z innymi:

Moją charakterystyczną cechą w pracy grupowej jest:

Osiągam satysfakcję z pracy, gdyż:

Jeśli nagle okazuje się, że muszę wykonać trudne zadanie, w krótkim czasie, wspólnie z nieznanymi ludźmi:

Jeżeli chodzi o problemy, z jakimi spotykam się podczas pracy w grupie:

Aby zakończyć test, wypełnij odpowiedzi w brakujących pytaniach:

Twój wynik

ORG Organizator

ORG Organizator – Zamienia koncepcje i plany na praktyczne działanie i realizuje ustalone plany w sposób systematyczny i efektywny. Dzięki niemu następuje praktyczne wdrożenie projektów i planów rozwiązań. Pragnie konkretów, nie lub zmienności planów. Cechy: Zrównoważony, zdyscyplinowany.

NL Naturalny lider (koordynator)

NL Naturalny lider (koordynator) — sprawuje pieczę i kontrolę nad sposobem, w jaki grupa stara się osiągnąć cele. Potrafi efektywnie wykorzystać zasoby zespołu; rozpoznaje, gdzie tkwią zalety, a gdzie słabości grupy; potrafi wykorzystać potencjał indywidualny każdego pracownika. Charakteryzuje go raczej zdrowy rozsądek niż rozważania intelektualne, w kierowaniu nie jest agresywny. Cechy: Zrównoważony, dominujący ekstrawertyk.

DES Despota (człowiek akcji)

DES Despota (człowiek akcji) — kształtuje sposób, w jaki wykorzystany zostanie wysiłek grupy; kieruje swoją uwagę na ustalanie celów i priorytetów; pragnie wywierać wpływ na kształt lub wzorzec decyzji grupowej i na wynik aktywności grupowej. Chce szybko widzieć rezultaty. Rywalizuje i bywa arogancki, ale dzięki niemu „coś się rzeczywiście dzieje”. Cechy: Niespokojny, dominujący, ekstrawertyk, impulsywny, łatwo się irytuje.

KRE Kreator (człowiek idei)

KRE Kreator (człowiek idei) — wysuwa nowe pomysły i strategie ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych problemów i próbuje „przedzierać się” ze swoją wizją przez grupowe podejście do problemu na zasadzie konfrontacji. Może gubić szczegóły i robić błędy, a także krytykować pomysły innych. Im większy problem, tym większe wyzwanie, żeby go rozwiązać. Uważa, że wszystkie dobre pomysły z początku dziwnie wyglądają. Roztacza wokół siebie aurę „geniusza”. Cechy: Dominujący, inteligentny, introwertyk.

POSZ Poszukiwacz (człowiek od kontaktów)

POSZ Poszukiwacz (człowiek od kontaktów) — szuka środków do realizacji zadań. Bada, analizuje i przytacza informacje na temat pomysłów, stanu wiedzy i działań na zewnątrz grupy; nawiązuje kontakty zewnętrzne, które mogą być użyteczne dla zespołu; potrafi przewidzieć niezbędne negocjacje. Popiera innowacje i jest dobrym improwizatorem. Cechy: Zrównoważony, dominujący, ekstrawertyk.

AN Analityk (sędzia)

AN Analityk (sędzia) — analizuje problem, ocenia pomysły i sugestie, dzięki czemu grupa startuje z lepiej przygotowanej pozycji do podjęcia wyważonej decyzji. Jest najbardziej obiektywny, bezstronny i niezaangażowany emocjonalnie, lubi mieć czas do namysłu. Brak mu entuzjazmu, ale jego spokój pozwala na podjęcie wyważonych decyzji. Cechy: Inteligentny, zrównoważony, introwertyk.

GG Gracz Grupowy (człowiek grupy)

GG Gracz Grupowy (człowiek grupy) — wspiera członków grupy, podbudowuje morale grupy, jeśli są jakieś niedociągnięcia i braki. Potrafi zapobiegać konfliktom, kształtuje „ducha” zespołu. Może jego wkład nie jest zbyt wyraźny, ale nieoceniona jest jego lojalność i oddanie wobec grupy, nie lubi konfliktów. Cechy: Ekstrawertyk, zrównoważony, niskie pragnienie dominacji i rywalizacji, zdolność empatii.

​PER Perfekcjonista

PER Perfekcjonista — nastawiony na konkretny efekt — na zakończenie zadania w określonym czasie i zapewnienie mu jak najwyższego standardu wykonania. Może być trudny w kontaktach, ponieważ jest wrogiem przypadku i grzęźnie w szczegółach, które nie są najistotniejsze dla ukończenia zadania. Zawsze świadomy celu. Cechy: Niespokojny, zdyscyplinowany, introwertyk